Vilkår

Dersom du melder deg på kurs hos oss må du melde deg av en uke før kursstart dersom du blir forhindret å delta. Etter dette belastes kursavgiften i sin helhet. Vi gjør selvfølgelig unntak dersom du har legeærklæring. Det gjelder alle våre kurs og workshops. For utdanning gjelder egne regler.

Dersom du mister en time hos Line, Maja eller Lili så kan du sjekke om du kan droppe inn på en annen time hos en av disse. I så tilfelle kan du ta direkte kontakt med instruktøren det gjelder.