top of page

ANSVARSBETINGELSER

InSPIRE Yogastudio AS tilbyr yogaundervisning med elevenes helse i fokus, men ansvaret for å utøve yoga på en trygg måte ligger hos den enkelte. Dette gjelder både for gruppeklasser og privattimer. Den enkelte deltaker har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er kun deltakeren selv som kjenner sine personlige fysiske og mentale forhold som må tas hensyn til. 


Vi tilrettelegger timene etter beste evne og det er viktig at den enkelte tar hensyn til informasjonen som gis i timen og kontraindikasjoner for de ulike øvelsene. Den enkelte deltar på eget ansvar.


InSPIRE Yogastudio AS er ikke ansvarlig for evt. skader elever selv pådrar seg under utførelsen av yoga, verken i undervisningstimer eller dersom man selv velger å utføre yoga utenom kurskveldene.

Ved eksisterende skader, plager eller annet som bør hensyntas, er det fint om dette deles med yogalæreren før første klasse. Ved tvil, kontakt lege før påmelding. 


Det forventes at eleven til enhver tid:

  • følger gjeldende smittevernsregler og studioets regler.

  • selv sørger for å utføre yoga med hensyn på å ivareta egen helse.

  • er upåvirket av rusmidler.

  • lytter til råd gitt av yogalærer.

  • respekterer andre, har generell folkeskikk og god oppførsel mot yogalærer og andre deltakere på kurset.

Dersom disse ansvarsforholdene ikke følges, har InSPIRE Yogastudio AS rett til å ekskludere eleven.

Spørsmål rundt ansvarsforholdene kan rettes på e-post til post@inspireyoga.no

 

Ansvarsbetingelser: About
bottom of page